Jäsenhuone|Työhuone

Kilpailuohjeita

KILPAILUTOIMINNASSA HUOMIOITAVAA

 

ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautumisen kilpailuihin ja ilmoittautumismaksun suorittaa kilpailijan edustama seura. Kilpailija ei itse saa ilmoittautua kilpailuun. Kilpailuun osallistuvalla on oltava voimassa oleva kilpailulisenssi tai 12- vuotiailla ja nuoremmilla Skipassi. Ilmoittautuminen on kilpailijaa sitova.

Ilmoittautuminen on tehtävä kilpailusääntöjen mukaista ilmoittautumisjärjestelmää (Kilmo) käyttäen. Ilmoittautumiseen on aina merkittävä yhdyshenkilön tiedot. Ilmoittava seura vastaa että ilmoitettavalla kilpailijalla on voimassaoleva kilpailulisenssi tai Skipassi.

IKÄRAJAT

Kilpailukausi on kesäkuun ensimmäisestä päivästä (1.6) seuraavan vuoden toukokuun loppuun (31.5). Kilpailija kilpailee sarjassa sen iän mukaan, jonka hän täyttää kilpailukauden jälkimmäisenä vuonna. 8- vuotiaiden sarjoja saa kilpailukaudella järjestää 1.1.- 30.4. välisenä aikana.

KILPAILIJOIDEN OSALLISTUMISMAKSUT

Suomen Maastohiihto ry päättää maastohiihdon Suomenmestaruuskilpailujen ja Suomen Cupin osakilpailujen osallistumismaksut jotka ovat järjestäjiä sitovia. Maksut löytyvät Hiihtoliiton nettsivuilta.

Kansainvälisten, kansallisten ja FIS- kilpailujen osallistumismaksusuositukset ovat seuraavat: 

Yleinen sarja 15 €/ matka/ laji

Nuorten sarjat 15 €/ matka/ laji

16- vuotiaiden ja nuorempien sarjat 10 €/ matka/ laji

KLL- mestaruuskilpalut 20-14 v. 15 €/ matka

KILPAILUJEN SIIRTO JA PERUUTUS

Kilpailun peruuntuessa lupamaksusta palautetaan puolet seuralle, liittoon tehdyn anomuksen perusteella. Kilpailun siirtyessä kilpailulupa jää tietenkin voimaan. Mikäli joudutte perumaan, siirtämään tai muuttamaan kilpailun tietoja, muutokset liiton kalenteriin hoitaa Eeva Käyhkö, (puh. 08 613 1110, eeva@maastohiihto.fi) siirrot hyväksyy Harri Kittilä (puh. 0400 664 597, harri.kittila@pp.inet.fi). Kilpailua siirrettäessä olisi ensin parasta ottaa yhteyttä piirin kilpailuvastaavaan (Juhani Mustonen) ja katsoa hänen kanssaan sopiva päivä kilpailulle ja vasta sitten yhteyttä Kittilään ja Käyhköön. Siirtopäivän osalta pyritään välttämään päällekkäisyyksiä. Uuden kilpailupäivän tiedottaminen on hoidettava hyvin. Seuran nettisivut, teksti TV, liiton/piirin kalenterit, alue- ja paikallislehdet, niitä on käytettävä tiedottamiseen tehokkaasti.

SEURAMUUTTO

Seuramuutto on tehtävä 31.5 mennessä, Seuraavalla kaudella alle 16- vuotiaiden sarjoissa hiihtävät voivat vaihtaa seuraa myöhemminkin, kuitenkin ennen ensimmäistä kilpailusuoritusta. Päivämäärien 1.6- 31.5 välillä kilpailija saa edustaa voin yhtä seuraa.

Seuramuuton tekee kilpailijan uusi seura. Ilmoituksessa tulee ilmetä kilpailijan nimi ja lisenssi, sekä tieodot uudesta ja vanhasta seurasta. Hakemuksessa on oltava seuran allekirjoitus ja vanhan seuran allekirjoittama esteettömyystodistus. Muuttoilmoituksen voi ladata Hiihtoliiton sivuilta. 

Kilpailijan vanha seura on oikeutettu saamaan korvausta urheilijaan panostamastaan tuesta 12 kuukauden ajalta, alkaen hetkestä jona suramuuttoaikeista ilmoitettiin seuralle. Maksut on suoritettava  kahden viikon kuluessa siitä kun vanha seura on esittänyt vaatimukset ja niihin liittyvät maksutositteet. Alle 16 vuotiaiden osalta ei uudella seuralla ole korvausvelvollisuutta. 

Tarkemmin yllämainituista säännöistä kerrotaan SHL:n kilpailusäännöissä sekä nettisivuilla.